Neem vooral geen contra-expert na schade!

Iedere verzekerde heeft het recht om zich vanaf het eerste moment na schade te laten bijstaan door een eigen deskundige/contra-expert in de schaderegeling. Helaas wordt deze verzekerde vaak onjuist en subjectief geĆÆnformeerd over dit recht en dat juist op het moment dat het heel erg noodzakelijk is.

Een verzekerde krijgt in het schaderegelingsproces te maken met verschillende adviserende partijen. Veel partijen durven zich onafhankelijk te noemen of, nog gevaarlijker, moeten zich zo voorstellen vanuit gedragscodes. Echter, weinig van hen zijn maar echt volledig onafhankelijk. Misschien een enkeling objectief.

Het beeld over contra-expertise wordt gevormd door vier verschillende poortwachters:

Salvage

De salvagecoƶrdinator komt als eerste ter plaatse bij een grote(re) schade. Stichting Salvage is volledig gelieerd aan het Verbond van Verzekeraars. Deze coƶrdinator werkt over het algemeen voor deze verzekeraars. Maar is, naar eigen zeggen, volledig onafhankelijkā€¦ In de praktijk krijgen wij echter nogal eens te horen dat de salvagecoƶrdinator, zou hebben afgeraden het recht op een eigen (contra-)expert te gebruiken.

Hoewel hij bij zijn bezoek een kaartje achterlaat met praktische tips, waaronder het recht op een contra-expert, gaat dit kaartje vaak gepaard met suggestieve spookverhalen en een ontmoedigingbeleid over contra-expertise. Een dergelijk advies is volledig tegen het belang in van een gedupeerde verzekerde. Hierbij is het extra kwalijk omdat de salvagecoƶrdinator als ā€˜vertrouwenspersoonā€™ en ā€˜hulpverlenerā€™ wordt geĆÆntroduceerd.

Intermediair

Wanneer een polis is afgesloten via het intermediair, zal verzekerde zijn schade ook hier melden. De verzekeringsadviseur heeft de informatie- en zorgplicht om het recht op contra-expertise aan de gedupeerde uit te leggen. Als een verzekering is afgesloten via direct writer of intermediair in eigendom van een verzekeraar, wordt men na melding van schade vaak niet of zeer subjectief ingelicht over het recht op het inschakelen van een contra-expert. En preekt men vooral voor eigen parochie.

Het echte onafhankelijke intermediair wil graag het beste voor haar cliƫnten en wijst goed op het recht en de noodzaak van contra-expertise. Zij zien in dat wij als contra-expert zorgen we dat de door hen geadviseerde polissen hun werk doen en worden uitgelegd zoals bedoeld en ten gunste van de verzekerde.

Experts namens verzekeraars

In de Gedragscode Schade-expertiseorganisaties van het Verbond staat dat de expert namens verzekeraar geboden is om de verzekerde het recht op contra-expertise uit te leggen. Klinkt goed, maar deze uitleg heeft alleen zin als er ook een verbod in zou staan dat de expert het inschakelen van de contra-expert niet mag ontmoedigen of mag afraden. Hierdoor ontstaat een grijs gebied. In de praktijk zien we dat dit grijze gebied wordt misbruikt.

De mededeling wordt nogal eens ā€˜per abuisā€™ vergeten of aangevuld met een persoonlijke mening om het vooral niet te doen onderbouwd met een dreigende ondertoon en verhalen dat een contra-expert ā€˜nadeligeā€™ gevolgen kan hebben of pas dient te worden ingezet als second opinion. Er zijn zelfs schade-experts die trots zijn als ze de contra-expert buiten de deur weten te houden.

Verzekeraars

De gedragscodes missen gedragsregels voor de verzekeraars zelf. Nu wordt de verantwoordelijkheid volledig afgeschoven op de experts, terwijl de expert wordt betaald door de verzekeraar en dan dreigt natuurlijk: ā€˜Wiens brood men eet, wiens woord men spreektā€™. Verzekeraars blijven contra-expertise wegzetten als second opinion. Helaas is dat op het moment dat er een conflict is ontstaan en dus ruiterlijk te laat. Een contra-expert beschermt jouw tegen verkeerde keuzes, vult informatie van verzekeraars aan en corrigeert die waar nodig. Daarnaast zorgen we voor een eerlijke en goede schadeuitkering.

Het recht op een eigen expert na schade staat niet voor niets in het wetboek. Het is een belangrijk recht wat je als gedupeerde altijd moet gebruiken. Direct na schade en preventief om echte problemen voor te zijn!

De Coolen Expert

Neem contact op met onze experts.

drs. K. (Klaas) Coolen

06 22 92 45 33

Laatste artikelen

blank

Onze kosten?

Niet tevreden is niet betalen! Wij zijn ervan overtuigd dat wij zoveel meerwaarde voor jou realiseren, dat jij de eventuele minimale kosten graag voldoet.
Graag leggen we je uit hoe dit werkt.

Lees meer
blank
Niet tevreden is niet betalen! Wij zijn ervan overtuigd dat wij zoveel meerwaarde voor jou realiseren, dat jij de eventuele minimale kosten graag voldoet.
Graag leggen we je uit hoe dit werkt.
blank

Stel gerust je vraag aan ons!

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×